түлш нүүрсний хийн уурын генераторзурвас үлдээгээрэй