мөнх урсгалт цөөрмийн гүн ухах төхөөрөмж элс хайрга шахахзурвас үлдээгээрэй